ลองหรือยัง WordPress Post Types

ในระบบการสร้างเนื้อหาของ WordPress ที่เราคุ้นเคย ก็จะมี Post หรือ Single.php คือสิ่งที่เราใช้เพื่อโพสเนื้อหาบล็อกในรูปแบบที่เป็น Dynamic Content (เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ) เช่น ข่าว และบทความอัปเดทที่เห็นกันทั่วไป ต่างจาก Page ที่เป็นเนื้อหาแบบ Static (ตายตัว) แบบทำครั้งเดียวแล้วลืมกันไปเลย เช่น Contact Us, About Us ต่างๆ read more