Traffic = Money & Conversion

หลายครั้งที่ผมโพสเรื่อง Conversion Rate Optimization หรือการใช้ Google Analytics เพื่อการปรับแต่งเว็บเพจ หรือการดูค่า Google Analytics ที่จะช่วยเพิ่ม Traffic หรือ Conversion Rate ให้ทุกครั้งจะไม่มีคนสนใจอยากอ่านกันเท่าไหร่ (ผมรู้ได้จากการดูสถิติใน Google Analytics) อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนยังเชื่อว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไกลตัว ทั้งๆ ที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดถ้าอยากจะหาเงินได้บนเว็บ

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ ไม่เคยมีคนไทยที่ไหนเขียนหรือบอกเล่ามาก่อนไม่ว่าจะบล็อกไหนหรือหนังสือเล่มไหนในประเทศไทยมาก่อน ผมกล้าบอกได้เลย วิชาทั้งหมดนี้คือขั้นต่อไปของทุกคนที่ทำเว็บและเริ่มจะมี Traffic บ้างแล้วจำเป็นต้องทำต่อ ใครไม่ทำถือว่าโยนเงินฟรีๆทิ้งน้ำไป

ไม่ว่าคุณจะขายอะไร หาเงินแบบไหนบนเว็บเพจ หรือบน Fan Page หรือ Blog ไหนๆ ใครล่ะไม่อยากได้ Traffic มากๆ และการจะหาเงินกับเว็บหนึ่งหน้าได้อย่างเต็มที่ที่สุดคุณจะต้องรู้ว่า Traffic ที่เข้ามาเป็นใคร และนิสัยยังไง และจะทำยังไงให้รู้ใจคนพวกนี้เพื่อจะได้ข้อมูลเอามาทำเว็บให้มีผู้ชมมากขึ้น จากนั้นเมื่อมากขึ้นแล้ว จะทำยังไงให้พวกเขามีการตอบสนองกับเว็บเพจของคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคลิกเพื่อทำเงินให้คุณด้วย AdSense หรือคลิกแล้วซื้อของในร้าน E-Commerce ของคุณ หรือการทำ Affiliate ที่ต้องคลิกแล้วซื้อต่อ อะไรทำให้คนเหล่านี้คลิก หรือซื้อ หรือทำตามที่ใจคุณอยากให้เป็น เล่มนี้จะมีคำตอบให้คุณ

หนังสือเล่มนี้บอกอะไร

  • ไม่มีอีกแล้วที่สับสนว่าผู้ชมเว็บต้องการอะไรกันแน่
  • มั่นใจขึ้นไม่ว่าจะขายหรือจะทำอะไรบนเว็บเพจของคุณ เช่น
  • การปรับแต่งเว็บเพจเพื่อหาเงินกับ Affiliate และ AdSense ได้มากขึ้น
  • หาเงินได้มากขึ้นกับการขายของบนเว็บ E-commerce, Signup Member
  • เข้าใจการทำงานของการตั้ง Goal และ Conversion Rate% เพื่อเพิ่มรายได้กับทางหาเงินทุกรูปแบบบนเว็บเพจ
  • วิธีการใช้ Google Analytics เพื่อช่วยเพิ่ม Traffic
  • เข้าใจหลักการ Conversion ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการทำมาหากินกับเว็บทุกประเภท
  • Social Network SEO & Internet Marketing
  • และอีกมากมายที่เกี่ยวกับ Landing Page Optimization และ Analytics

พร้อมส่งวันนีิ้ อีเมลมาที่ Joe@seodml.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *