ทำรายได้กับอีก 41 ประเทศด้วย WordPress Transposh!

global_wp

บทความต่อไปนี้แนะนำให้ใช้ plugin ตัวนี้เพื่อเพ่ิมรายไดกับ AdSense แต่ตอนนี้ Google AdSense มีกฎออกมาว่าห้ามใช้แล้วนะครับ ถ้าจะใช้ตัวนี้ก็ต้องเพื่อเหตุผลอื่นๆ นะครับ เสียใจด้วยครับ read more