อวสาน Sub Domain

ข่าวล่าสุดที่ทำให้ช็อควงการปั่นเว็บก็คือ Google เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ได้เปลี่ยนการ index sub domain จากที่เคยคิดว่าทำแล้วมันจะเป็นเว็บที่แยกกัน แต่ ณ วันนี้มันไม่ต่างจาก sub directory มากอีกต่อไป พูดอีกอย่างคือ ทำ sub domain แยกกันออกมา คุณก็ไม่สามารถให้มัน rank ต่างจาก domain หลักได้เลย เพราะ Google มันมองว่าเป็นเว็บเดียวกัน ไม่เชื่อเข้าไปดูใน Google Webmaster Tools ในส่วนของ Link Report ได้ ลิงก์ที่โยงระหว่าง sub domain มายัง domain หลัก ก็จะกลายเป็น internal link ไปแล้วต่อจากนี้ read more