Facebook Page vs. Group

อากาศดีช่วงนี้ อยากให้เป็นอย่างนี้ทั้งปี วันนี้ผมขอพูดเรื่องการใช้งาน Facebook แบบบ้านๆ เบสิกๆ ซักหน่อย หลังจากผมได้เริ่มใช้มา 1 ปีเต็มก็พอรู้อะไรมาบ้างล่ะน่า ไม่มากก็น้อยก็มาแบ่งปันกัน read more