จับตายเจ้าพ่อ Backlink Builder

การทำเว็บจะไม่สามารถเป็นไปได้โดยเด็ดขาดถ้าปราศจากการโยงลิงก์ไปหากันระหว่างเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่ง และการโยงลิงก์ก็มีทั้งภายใน (internal link) และภายนอก (external link) ม้นก็เหมือนกับถนนหนทางที่มีทั้งภายในประเทศ (local) และมีที่ออกไปยังต่างประเทศ (global, international) ที่เราสร้างลิงก์ทำกันจนชินและไม่ค่อยได้มานั่งวิเคราะห์อย่างละเอียดกันเท่าไหร่  และลิงก์ทั้งสองแบบก็มีความหมายต่อ SEO ทั้งสิ้นแต่จะไม่เท่ากัน นอกจากนั้นไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศ มันก็เดินได้แค่สองทางกับสามแบบเท่านั้น คือ ออกไป (one way outbound link) หรือ เข้ามา (one way inbound link หรือ Backlink) หรือทั้งสองทางไปและกลับ read more