Analyze Website บน iPhone

ใครที่ทำงานทางด้าน SEO หรือต้องดูความเป็นไปของเว็บคู่แข่งและตัวเองบ่อยๆ ว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน เช่น การดูจำนวน Backlink มายังโดเมนเนม, PageRank, อายุของเว็บ, จำนวนหน้า index, Meta Tags, Img Alt tag และอีกมากมายที่เป็นสถิติที่สำคัญๆ read more