อย่าให้ฉันคิดเยอะ – Don’t Make Me Think –

สามัญสำนึก (Common Sense) คือพื้นฐานของความคิดที่คนส่วนใหญ่จะมีเหมือนๆ กัน เหมือนกับคนหล่อก็คือหล่อ คนสวยก็คือสวย เราส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกัน (หน้าคนจะมีเส้นมาตราฐานอยู่ว่าอะไรหล่อหรือสวย ไว้คุยเรื่องนี้เมื่อผมมีบล็อกเรื่องศิลปะแล้วกัน) เช่นกัน ในวงการทำเว็บ หรือวงการออกแบบต่างๆ มันคือความสวยงามเราส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกัน read more