วิธีกรอง Traffic PPC ออกจาก Analytics

ใน Google Analytics มีแหล่ง Traffic มากมาย (Traffic Sources > Referring site) ไม่ว่าจะเป็น google, facebook และเว็บอื่นๆ ที่คุณมีลิงก์เข้ามา ซึ่ง Google Analytics จะรวมสถิติกันเอาไว้ทั้งหมดไม่สามารถแยกดูได้ นอกจาก Organic (SEO) และ Paid (Pay-Per-Click AdWords) อย่างในภาพนี้ read more