Meta Data เพิ่ม Traffic ได้จริง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมี Meta Tags: Title, Description Tag ที่ทุกวันนี้ยังคงมีค่าต่อการทำ SEO และส่งผลต่อจำนวนคลิกบน Google แต่ปัญหาคือ คู่แข่งส่วนใหญ่ของคุณทุกคนก็ทำกันอยู่แล้ว

สิ่งที่จะทำให้คุณโดดเด่นบนหน้าค้นหา Google คือการใส่ Meta data อื่นๆ เข้าไปเพิ่ม เช่น ดาวรีวิว, ราคาสินค้า, หมวดหมู่สินค้า ฯลฯ แล้วแต่คุณจะใส่ สำหรับร้านค้าที่ให้ Google Snippet ของคุณดูดีน่าคลิกขึ้นเป็นสิบเท่า (ถ้าคุณใช้ WordPress มี Plugin Meta data ให้ติดตั้งเพียบ ลองเลือกหาเอาเอง และถ้าคุณใช้ Magento ลองมองหา Mageworx SEO Suite Ultimate Extension)

จากประสบการณ์ผมทำ Meta Data ให้กับร้านค้า เห็นผล Traffic เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวต่อวัน ถ้าคุณไม่ใช่ร้านค้า แต่อยากใช้ Meta Data บ้าง ผมก็แนะนำให้เอาสินค้าชาวบ้านมารีวิวแล้วใส่ Meta Data เข้าไปในหน้านั้นๆ (ถ้าไม่รู้จัก Meta data ถามคนทำเว็บใกล้บ้านคุณหรือศึกษาจาก Google ดูก่อน)

 

การใส่ meta-data-price

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *