เลือก Keyword Match Type อะไรดี

ในการวิเคราะห์หา Keyword เพื่อหา Search Volume แม้ในซอฟท์แวร์หา Keyword ดีๆ ซักคำ (ต้องดีๆ นะถึงจะตั้งค่านี้ได้) คุณจะต้องเจาะจงด้วยว่า Search Volume ที่ออกมานั้น คุณต้องการจะให้มันมาจากการค้นหาด้วย Keyword ที่เจาะจงการค้นหาแบบไหนที่มีทั้ง 3 แบบดังนี้

Broad Match – เลือกออฟชั่นนี้ คุณจะได้ Search Volume ออกมาเยอะที่สุด (ไม่แนะนำ) เพราะ Google จะรวมเอาสถิติการค้นหาของคำที่สอดคล้อง และคำที่ใกล้เคียงออกมาให้ทั้งหมด ทำให้ออฟชั่นนี้ ใช้ไม่ได้สำหรับคนทำ SEO อย่างเราๆ ท่านๆ เพราะสถิติที่ได้มันจะเยอะเกินความจริงไปมาก

“Phrase Match” – เลือกออฟชั่นนี้ เพื่อแสดงสถิติ Search Volume ที่เจาะจงกว่า Broad Match อีกนิด ซึ่งจะแปลว่า Search Volume ที่ออกมาให้เห็นนั้นมาจากการค้นหาแบบคำตรงประโยคแบบไม่มีการสลับคำใดๆ เกิดขึ้นเลย แต่มีคำเกินหน้าหรือท้ายได้ เช่น ถ้าคุณหา Search Volume ของ Keyword คำว่า “Where to buy a TV” สถิติที่มีการค้นหาด้วยคำว่า “TV where to buy” จะไม่รวมออกมาให้เห็น ต่างจาก Broad Match ที่จะรวม

[Exact Match] – ออฟชั่นนี้เป็นออฟชั่นที่เราต้องเลือกทุกครั้งเวลาหา Search Volume เพราะจากการเหล่าดารา SEO ก็ล้วนได้พบว่าสถิติ Search Volume ที่ได้จาก Exact Match นั้นตรงกับความเป็นจริงที่สุด

Exact Match จะหมายถึงความเหมือนของ Keyword 100% ไม่มีสลับคำ ไม่มีคำใดขาดหรือเกินแม้แต่ตัวอักษรเดียว เช่น ถ้าคุณหา Search Volume ของ Keyword คำว่า [Where to buy a TV] สถิติที่มีการค้นหาด้วย Keyword “Where to buy TV Cheap” จะไม่รวมออกมาให้เห็นเหมือน Phrase Match ที่ถึงจะมีคำอีกคำเกินออกมามันก็จะแสดงสถิติรวมมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *