ป้องกันแก้ไขลูกค้าคืนสินค้า eBay

เมื่อขายสินค้าได้บน eBay แต่พอลูกค้าได้รับสินค้ากลับเปลี่ยนใจอยากได้เงินคืน หรือ เกิดการเข้าใจผิด สินค้าผิดแบบ ผิดรุ่น ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ จะทำยังไงดี เท่าที่ผมเคยพบมา ผมจะมีอยู่สองทางออกคือ โอเค กับไม่โอเค ดังนี้

1. ยอมรับสินค้าคืนและ refund ไม่ว่าลูกค้าจ่ายด้วยวิธีใด คุณก็ควรจะคืนเงินด้วยวิธีนั้น เช่น ลูกค้าใช้ PayPal คุณก็ต้องคืนเงินด้วย PayPal โดยไปที่หน้า History แล้วคลิกที่ Detail ในการทำธุร กรรมนั้นๆแล้ว Refund ซะ แล้วทาง PayPal ก็จะคืนค่าธรรมเนียมการรับเงินครั้งนั้นให้คุณ ถ้าคุณ Refund ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ได้รับเงินมา จากนั้นคุณก็ต้องทำขั้นตอน Unpaid Item dispute ที่ได้เห็นไปแล้วตอนต้นและเพื่อให้ลูกค้ายินยอมเห็นชอบด้วย เพื่อคุณจะได้เงินค่าธรรมเนียมการลง listing จาก eBay คืนได้เพื่อนำสินค้านี้ไปลงขายใหม่ได้อย่างไม่ขาดทุนเปล่าๆ

นอกจากรับสินค้าคืนมาแล้ว คุณยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (restock fees) ผู้ขายมากมายที่ใช้นโยบายยินดีคืนเงินให้ลูกค้า แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าอยู่ที่ 10-15% ของราคาสินค้า เพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายการส่งของและค่าเสียเวลาต่างๆ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นค่้า restock fees คุณก็สามารถทำได้เช่นกันด้วยการเขียนระบุไว้ใน Return Policy เวลาที่ลง Listing ในหน้า descriptionของสินค้าคุณ เพื่อเป็นการเตือนให้ลูกค้ารู้และเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่าคืนได้นะ แต่เสียตังค์เอาไหม

2. ไม่ยอมรับคืน ในกรณีนี้คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายถูก ด้วยการที่คุณต้องได้ระบุไว้ใน listing description อย่างชัดเจนว่า no return และ sold as is หรือ คุณต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้า เพราะนั่นมันจะเป็นความผิดของลูกค้าทันที เพราะทาง eBay ได้มีกฏไว้ว่าผู้ใด bid ชนะ ผู้นั้นจะต้องซื้อและจ่ายเงินภายใน 10 วัน

ถ้าสินค้ามีสภาพหรือเป็นรุ่นที่ผิดไปจากที่คุณลงขายไว้ตั้งแต่ทีแรก คุณจะต้องคืนเงินให้ลูกค้าอย่างไม่มีทางเลือก แม้ว่าคุณจะอธิบายนโยบายไว้อย่างละเีอียดว่าไม่รับคืน (no return policy) เพราะถ้าลูกค้าฟ้องร้องคุณด้วยการใช้ dispute item not received หรือ not as described นโยบายต่างๆของคุณนั้นจะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย

ยังไงผู้ซื้อก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอใน eBay มันเป็นหน้าที่ของผู้ขายเองที่ต้องระวังให้ดีก่อนขาย เช่น การมี PayPal สำรองเอาไอ้โอนถ่ายเงิน (เทคนิคนี้ถ้าคุณมี feedback score ต่ำกว่า 100 ก็ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะ Paypal จะล็อคเงินที่ขายได้ไว้ประมาณ 20 วันนับจากวันที่ขายได้)แต่ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะได้ negative feedback แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความผิดคุณจริงๆ ผมว่าคุยกับเค้าดีๆแล้วก็คืนเงินด้วยการใช้ refund ในหน้า history ใน PayPal คืนเงินให้เขาไปเถอะครับ คุณอาจจะได้ลูกค้าในอนาคตเพิ่มอีกคนก็ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *